Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Về phiên tòa xử ba thành viên Câu lạc bộ Nhà báo tự do. The imminent trial of the Club of Free Journalists.


(Bilingual)

Về phiên tòa xử ba thành viên Câu lạc bộ Nhà báo tự do, ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), bà Tạ Phong Tần, ông Phan Thanh Hải (Anh Ba Saigon).

Theo một trao đổi vừa mới thực hiện với Luật sư Hà Huy Sơn-đại diện pháp lý, người sẽ bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) - chúng tôi được biết:

Quyết định xét xử đã ghi rõ:

  1. Ngày mở phiên tòa (sơ thẩm): 08h ngày 07/08/2012 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận I.
  2. Thành phần tham gia tố tụng:
Chủ tọa phiên tòa: Thẩm phán Vũ Phi Long.
Hội thẩm nhân dân: Bùi Quang Việt, Đặng Phi Công.
Thư ký phiên tòa: Hà Đình Lăng.
Kiểm sát viên: Nguyễn Quang Vinh.
Cùng ba bị cáo: Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải và những luật sư bào chữa, đại diện pháp lý cho các bị cáo.
“Người  làm chứng”: (để trống)

  1. “VỤ ÁN ĐƯỢC XÉT XỬ CÔNG KHAI”.
Như vậy việc người dân, bất kể ai (là người thân hay không thân), đều có quyền được tự do tham dự (chứng kiến) phiên tòa này là điều đương nhiên, vì đó là PHIÊN TÒA CÔNG KHAI.

Việc đến tham dự phiên tòa không chỉ là sự biểu tỏ ủng hộ những người đã dấn thân cho tự do của đất nước, một hành động góp phần bảo vệ pháp luật mà còn là một sự thực hành thiết thực, một xác quyết quyền tự do đã được luật pháp qui định.


Photo: http://danlambaovn.blogspot.com/ 

The imminent trial of Mr. Nguyen Van Hai (aka Dieu Cay), Ms. Ta Phong Tan and Mr. Phan Thanh Hai (aka AnhBaSaigon), members of the Club of Free Journalists:

According to Lawyer Ha Huy Son, the legal representative of the accused Nguyen Van Hai (aka Dieu Cay), the decision to hold a trial states:

  1. The hearing will begin at 08:00 am on August 07, 2012 in People’s Court of Ho Chi Minh City at 131 Nam Ky Khoi Nghia, Ben Nghe Precinct, District I, Ho Chi Minh City.
  2. Participants in legal proceedings:
-          Chairman of the trial: Judge Vu Phi Long
-          Lay assessors: Bui Quang Viet, Dang Phi Cong.
-          Clerk: Ha Dinh Lang.
-          Prosecutor: Nguyen Quang Vinh.
-        Accused: Nguyen Van Hai, Ta Phong Tan, Phan Thanh Hai along with their legal representatives.
-          Witnesses: (NA)
3. The hearing will be held PUBLIC