Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

Cựu nhân viên ngoại giao kể lại chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên sau gần 50 năm. A veteran Vietnamese diplomat relates his first visit to China after nearly 50 years.

Quí vị nhấn chuột phải vào từng hình rồi chọn tiếp "Open link in new tab" để xem dễ hơn ở tab mở ra bên cạnh.