Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

CẢM TẠ - GRATITUDE

(Bilingual)

Phạm Hồng Sơn

Tôi vừa hoàn tất cuộc tuyệt thực 07 ngày đêm để chia sẻ, ủng hộ tinh thần của tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ. Tôi xin chân thành cảm tạ những tấm lòng quan tâm, động viên và hưởng ứng và tri ân tất cả những người, Việt và ngoại quốc, đã nhiệt thành xúc tiến nhiều hoạt động mạnh mẽ hơn trong việc đánh động dư luận và đòi hỏi nhà chức trách phải thực thi pháp luật và bảo vệ tính mạng cho ông Cù Huy Hà Vũ cũng như các tù nhân lương tâm khác.

Như gia đình cho hay Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ vẫn đang tuyệt thực trong tù và nhiều người Việt Nam, trong và ngoài nước, cũng vẫn đang tiếp tục tuyệt thực và có nhiều hành động khác nhằm bảo vệ ông và những người bị bách hại khác. Con đường giành lại Tự do cho chúng ta vẫn còn dài và đầy gian khó. Chúng ta nguyện cùng nhau tiếp tục đi trên con đường đó tới cùng.○


GRATITUDE

Pham Hong Son

I have just accomplished a seven-day hunger strike to support a prisoner of conscience Cu Huy Ha Vu. I would like to express my gratitude to those who have supported and joined my action and also to those who, Vietnamese and foreigners, have conducted more active actions to urge and ask the authorities to abide by the law and to assure the safety of Mr Cu Huy Ha Vu and other prisoners of conscience.

However, Mr Cu Huy Ha Vu has reportedly been on hunger strike in prison and many Vietnamese, in Vietnam and abroad, still go on hunger strike or carry out different actions to support him and other persecuted. The road ahead for Freedom is certainly long and hard. Let’s vow to follow this road to the end.○

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Tôi tuyệt thực để ủng hộ – I begin a supportive hunger strike


(Bilingual)

Phạm Hồng Sơn

Ngày 08/06/2013 khi vụ tuyệt thực của người tù lương tâm Cù Huy Hà Vũ đã bước sang ngày thứ 13 trong nhà tù – Trại giam số 5 Thanh Hóa – để phản đối những hành xử phi pháp và phi nhân của nhà chức trách, tác giả Từ Linh đã đưa ra nhiều gợi ý có tính đồng hành với ông Vũ.

Dĩ nhiên, có nhiều điểm trong những gợi ý đó không hẳn đã phù hợp với hiện trạng và tâm thức của giới đấu tranh tại Việt Nam, nhưng tôi tuyệt đối tâm đắc và chia sẻ về một tinh thần toát lên trong đó:

Chúng ta – những người yêu mến Tự do và đang còn ở ngoài nhà tù – cần phải làm một điều gì đó nhiều hơn là viết bài hay chỉ xướng lên tiếng nói ủng hộ xót xa.

Cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy ông Vũ đã dừng tuyệt thực.

Vì những lẽ trên, tôi quyết định tự nguyện tuyệt thực 07 ngày đêm kể từ ngày 10/06/2013 đến ngày 17/06/2013 tại nhà riêng (Số 21 ngõ 72B Thụy Khuê- Hà Nội) để bày tỏ sự khâm phục và chia sẻ tinh thần đấu tranh và những rủi ro mà Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đang đối mặt. Đồng thời sự tuyệt thực này cũng là một bày tỏ đồng cảm, chia sẻ với tất cả những người đã và đang chịu sự sách nhiễu, bách hại của cường quyền tại Việt Nam.

Tôi biết có thể còn có nhiều cách bày tỏ khác hiệu quả hơn là đồng tuyệt thực và cũng có thể có nhiều cách tuyệt thực khác hiệu quả hơn cách tuyệt thực của riêng tôi. Nhưng trong bối cảnh hiện nay của tôi sự tự nguyện, tự phát đồng tuyệt thực là một cách bày tỏ khả thi và hiệu quả nhất đối với sự  dũng cảm của ông Cù Huy Hà Vũ và các nhà đấu tranh khác.

Trong thời gian tuyệt thực tôi sẽ giữ nhịp độ sinh hoạt và làm việc bình thường khi cơ thể vẫn cho phép.

Tôi tin sẽ có những nghi vấn về tính xác thực của tuyệt thực. Đó là những nghi vấn hữu lý. Nhưng trong trường hợp này tôi không còn cách nào khác là đặt niềm tin tuyệt đối vào sự tin tưởng tuyệt đối của mọi người. Bởi mọi phương tiện thông tin (hữu hay vô tuyến) của tôi đều có thể bị nhà chức trách cắt bỏ bất cứ lúc nào. Và theo tôi đây cũng là một cơ hội để chúng ta tự củng cố và xây dựng niềm tin, chữ tín cho bản thân mình, cho nhau và cho những vận động tiến bộ chung của toàn xã hội.○


I begin a supportive hunger strike

Pham Hong Son

On June 08, 2013, the 13th day of hunger strike, on which a prisoner of conscience, Mr Cu Huy Ha Vu, has been going in prison since May 27, 2013 to protest illegal and inhumane conduct of the authorities, Tu Linh wrote an article proposing many ideas to support Mr Cu Huy Ha Vu’s brave protest. I do not think all of these ideas are feasible in or fit to the current circumstances/pro-democracy strugglers of Vietnam but I do agree to the main idea:

We – people aspiring to Freedoms and still un-imprisoned – should do more than writing or voicing for Mr Cu Huy Ha Vu’s life-risking action.

And so far there have been no signs to indicate Mr Vu stops hunger strike.

Therefore, I decide to begin a 7-day hunger strike at my home (No 21 Alley 72B, Thuy Khue Street, Hanoi), starting from June 10, 2013 through June 17, 2013, in order to express my admiration and support to Mr Vu and also to other Vietnamese non-violent strugglers.

I will maintain daily activities as normal as my health permits.

Though there may be other more effective methods than hunger strike and even other more impressive ways of hunger strike than mine to support Mr Cu Huy Ha Vu a personal, spontaneous hunger strike now seems the most feasible and effective to me in standing by Mr Cu Huy Ha Vu and other courageous fellow compatriots.

I do know there may be doubts on the authenticity of my hunger strike at home. These questions are reasonable and understandable. However I allow myself to entrust my absolute confidence in your absolute trust because I could not rely on any means of communication, both wire or wireless, due to the authorities’ capacity in absolute control. In addition, it is providing us a great opportunity to build up or strengthen self-confidence, mutual trust and the credibility for a progressive movement.○