Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Gã say và đối thoại nhân quyền - A drunken and a HR dialogue

(Bilingual)

Phạm Hồng Sơn

Khoảng 1:30 sáng nay, giờ Hà Nội, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra một thông cáo chính thức cho biết cuộc đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 19 giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 7 tháng Năm này.

Nhưng chỉ khoảng 4 giờ sau, nhà cầm quyền Việt Nam đã cho người tới đóng chốt tại khu nhà tôi với hai biển cấm đặt giữa ngõ lối vào nhà: “Cấm quay phim chụp ảnh”, “Khu vực cấm vào” (bằng tiếng Anh).

Một nhân viên an ninh đã nói thẳng với tôi “Anh không được ra ngoài trong những ngày này vì sắp có đối thoại nhân quyền”. Tôi chỉ đơn giản phản đối đáp lại: “Những việc các bạn đang phải làm hôm nay là phi pháp và phi đạo lý.”

Kiểu giam tù tại nhà công dân bất chấp pháp luật như thế này không phải là chuyện bất thường đối với riêng tôi cũng như đối với những người đang cổ xúy cho nhân quyền tại Việt Nam. Lần này là lần thứ hai trong năm đối với riêng tôi sau lần trước bị giam trong nhà suốt 3 ngày đêm liên tục nhân dịp Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) mở cuộc họp long trọng tại Hà Nội vào những ngày cuối tháng Ba, đầu tháng Tư vừa qua. Nhiều công dân khác cũng phải chịu đựng tình cảnh tương tự.

Nhưng lần này có thêm một hiện tượng hơi lạ. Khoảng 10:30 sáng nay, một người đàn ông mặt đỏ dáng say rượu, không quen biết, vào gõ cửa nhà tôi và hét to mời tôi đi ra ngoài uống bia. Dĩ nhiên tôi đã từ chối lời mời kỳ cục đó và người đàn ông vùng vằng bỏ đi. Hiện tượng này ngụ ý điều gì, một đe dọa hay một điều gì khác? Tôi cũng như quí vị chắc chắn chưa thể biết.

Từ trước tới nay tôi luôn có quan điểm rõ ràng rằng việc xây dựng dân chủ và giành lại nhân quyền cho toàn thể nhân dân Việt Nam là một con đường chông gai và không thể hoàn thành ngay lập tức. Tôi cũng luôn hoan nghênh, ủng hộ mọi tiếp xúc, đối thoại giữa chính quyền độc tài Việt Nam hiện nay với cộng đồng dân chủ thế giới.

Nhưng tôi luôn tin rằng chừng nào nhà cầm quyền Việt Nam còn giữ lối ứng xử man khai, vô pháp luật đối với những nhà hoạt động ôn hòa, chừng đó mọi đối thoại nhân quyền đều không thể có kết quả tốt đẹp.

A drunken and a HR dialogue

Pham Hong Son 

By 01:30 AM May 6, 2015 in Hanoi (around 01:30 PM May 5, 2015 in Washington, D.C.) the State Department posted a note media making the public aware that the 19th session of Human Rights Dialogue between the United States of America and Viet Nam will be held on May 7 in Hanoi.  

Only about 4 hours later the authorities of Vietnam sent a squad to my neighborhood to snoop my own house and mainly to control my own movement, preventing myself from having any contacts the authorities deem “unfavorable”. Two sign boards, warning 'no picture”, 'restricted area' in red and bold letters, have been erected right at the beginning of the only path leading to my house.

One of the security policemen in duty said to me “You are not allowed to leave these days because the human rights dialogue is imminent.” I replied in protest simply that “What you have been assigned to do is illegal and immoral.”

This in-house-imprisoning is neither legal nor unusual for myself and for any Vietnamese who are promoting human rights in Vietnam. And this is the second illegal prevention this year against me. The first one was in last late March-April, lasting for 3 days and 3 nights whilst the IPU was holding its solemnly 132nd meeting in Hanoi. Several other activists were treated alike.

But this time an uncanny sign has just happened. By 10:30 AM (GMT+7) today a drunken man, unknown to me, came to my home, shouting to invite me to go out drinking beer. Of course I did decline the awkward invitation. The drunken man left in unfriendly manner. Does the coming of an unknown drunken mean a threat or anything else? No one confirms anything so far.

I always maintain that the road to democracy and human rights is arduous and multi-staged and any contacts or dialogues between the Vietnamese authoritarian government and the democratic community should be lauded. However I do believe as long as the Vietnamese authorities retain uncivilized and unlawful conduct towards peaceful activists any Human Rights dialogues remain hardly productive.