Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Phước lớn – Great grace


(Bilingual)


  
Không bậc bố mẹ nào lại mong con mình có ngày đi tù. Nhưng chỉ có Phước lớn mới có được những người con có tinh thần như Phương Uyên và Nguyên Kha đã thể hiện.

Respectively sentenced to 06 years in prison with 03 years of house arrest and 08 years in prison with 03 years of house arrest for just exercising the right to freedom of expression in patriotic spirit, Nguyen Phuong Uyen, a 21-year old female student and her associate Dinh Nguyen Kha, 25 years old, still appear upbeat.

It is insane when any parents expect their children would go imprisoned. However those who have children like Phuong Uyen or Nguyen Kha must have been given a great grace from God.○

Nguồn/Source: Facebook Pham Hong Son