Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Điểm tới hạn – Breaking point


(Bilingual)

Kết quả phiên tòa phúc thẩm tại Vinh lần nữa cho thấy mỗi con người đều có một giới hạn chịu đựng nhất định. Điểm đó gọi là điểm tới hạn. Con người không phải là thánh thần cũng không phải là gỗ đá nhưng con người vẫn có thể đẩy điểm tới hạn đó cao lên bằng nguyên tắc: không sợ, cũng không bao giờ coi thường đối thủ và không bao giờ tự mãn. Tôi tin những anh Hồ Đức Hòa, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật và Nguyễn Đình Cương trong phiên tòa vừa kết thúc là những người đã biết và tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc đó.

Everyone has his/her own breaking point at which he/she can no longer stand upright. However there is a simple principle to overcome/avoid the breaking point that is never fear nor under-estimate your opponent and never be complacent. So I believe Mr Ho Duc Hoa, Mr Thai Van Dung, Mr Tran Minh Nhat and Mr Nguyen Dinh Cuong are men who knew and have strictly observed that principle.

Note: The results of the recent trial on appeal in Vinh city:  sentences unchanged for Ho Duc Hoa (13 years in prison), Thai Van Dung (4), Tran Minh Nhat (4) and Nguyen Dinh Cuong (4); sentences commuted for Paulus Le Van Son (reduced by 9 years to 04 years in prison), Nguyen Xuan Anh (by 01 year to 2 years), Ho Van Oanh (by 6 months to 2.5 years), Nguyen Van Duyet (by 6 months to 3.5 years).○


Nguồn/Source: Facebook Pham Hong Son