Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Một đánh giá kỳ khôi về Tướng Giáp

Phạm Hồng Sơn

Ông Nguyễn Giang, chủ biên của BBC tiếng Việt, cho biết giới phóng viên quốc tế rất quan tâm đến sự kiện Tướng Giáp vừa qua đời. Trong đó: “Biên tập viên Joanna Mills còn nói với tôi: 'Võ Nguyên Giáp chính là Mandela của Việt Nam các bạn đấy'.”

Đúng, ông Giáp và ông Mandela đều là những yếu nhân trong cuộc đấu tranh vũ trang chống lại các lực lượng có xuất xứ từ phương Tây trong khoảng nửa sau thế kỷ 20. Nhưng hai ông khác nhau rất nhiều.

Nelson Mandela là người chủ trương bạo động để đấu tranh chống lại chính thể độc tài phân biệt chủng tộc khét tiếng Apartheid nhưng nhất quyết không chấp nhận đi theo đường lối của Cộng sản Quốc tế. Sau khi giành chiến thắng, Nelson Mandela dứt khoát chủ trương hòa giải, kịch liệt phản đối quan điểm trả thù những người thuộc chế độ cũ. Không có tịch thu tài sản, “học tập cải tạo” hay “đổ người da Trắng xuống biển” tại Nam Phi sau 1990. Nelson Mandela chống lại chính thể độc tài có xuất xứ từ phương Tây nhưng vẫn chủ trương phải tiếp thu và duy trì hệ thống chính trị dân chủ (đại nghị hoặc tổng thống) của phương Tây. Và trong cả quá trình tranh đấu, Mandela không cho phép tiêu diệt những người đối lập (cùng chống Apartheid nhưng khác quan điểm chính trị như nhánh Cộng sản Nam Phi).

Đó là bốn điểm khác hết sức cơ bản giữa Mandela và Giáp. Làm sao có thể coi Giáp như Mandela được?

Đúng là duy cảm dễ đưa người ta đến những điều kỳ khôi, thậm chí kỳ cục.