Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

To Be Executed by Mother-Regime? Sẽ bị xử tử bởi chế độ của mình?


(Song ngữ)

Mr Le Hieu Dang. Photo: on the net

Le Hieu Dang, 68 years old, a former dissident and guerrilla in South Vietnam before 1975 and once sentenced to death in absentia by a court of the then Republic of Vietnam, now a law expert member in the CPV-controlled Father Land Front and one of the recently most outspoken over Chinese aggression, just raised a blame again against threats and harassment inflicted on himself and his colleagues over a patriotic activism. 

In the latest petition dated December 16, 2012 he reported a warning from one of his friends who said: “You were tried and sentenced to death by Saigon Government but beware of execution by a regime that you and your colleagues suffered a lot to achieve.” 

Dang wrote then: ”I accept that for the sake of my country’s survival and my future generations.


Sẽ bị xử tử bởi chế độ của mình?

Ông Lê Hiếu Đằng 68 tuổi, một cựu bất đồng chính kiến, một chiến sỹ vũ trang chống chính quyền trước 1975, đã từng bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tuyên án tử hình vắng mặt, hiện là Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, một trong những nhân sỹ có tiếng nói mạnh mẽ chống xâm lăng Trung Quốc gần đây, vừa lên tiếng tố cáo sự sách nhiễu, đe dọa bản thân ông và các đồng sự vì các hoạt động yêu nước. 

Trong văn bản tố cáo viết ngày 16/12/2012, ông kể lại một cảnh báo từ một người bạn: “Tòa án vùng 3 chiến thuật của chính quyền Sài Gòn lên án tử hình anh, nhưng anh coi chừng, người thi hành án lại là chính quyền mà anh, bạn bè anh và biết bao người đã đổ xương máu mới có nó…”

Kết thúc văn bản tố cáo, ông Đằng viết: “Cả trong trường hợp như vậy tôi vẫn chấp nhận vì sự tồn vong và vận nước của Tổ Quốc VN ,vì tương lai con cháu chúng ta sau nầy.“ (sic)○