Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Two important trials to be held. Hai phiên tòa quan trọng sắp diễn ra.


(Song ngữ)

September 24, 2012 in Saigon: First hearing for the Club of Free Journalists’s members Nguyen Van Hai (Dieu Cay), Ta Phong Tan, Phan Thanh Hai (AnhBaSaigon).

September 26, 2012 in Cua Lo, Nghe An: Hearing on appeal for 04 Catholic young people who just exercised their constitutional rights in protesting “General Elections in 2011”. Outcomes of the first hearing: Anton Dau Van Duong sentenced to 42 months in prison and 18 months of house arrest; Anton Chu Manh Son, 36 months in prison and 12 months of house arrest; Phero Tran Huu Duc, 39 months in prison and 12 months of house arrest; JB Hoang Phong, suspended term of 24 months in prison and 36 months of probation.

(Updated on September 20, 2012: the place of trial of the second case is moved to the downtown of Vinh City: People's Court of Province Nghe An, 105 A Nguyen Thi Minh Khai Street, Vinh City)

HAI PHIÊN TÒA quan trọng rất SÁT NHAU

Ngày 24/09 tại Sài Gòn: Phiên sơ thẩm dành cho Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải (AnhBaSaigon)

Ngày 26/09 tại Cửa Lò, Nghệ An: Phiên phúc thẩm xét xử 4 thanh niên công giáo trong vụ rải truyền đơn "Tẩy chay bầu cử 2011". Phiên tòa sẽ diễn ra tại "Tòa án nhân dân Thị xã Cửa Lò, Phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An"

Trong phiên sơ thẩm, bản án dành cho các thanh niên này: "Anton Đậu Văn Dương 42 tháng tù giam, 18 tháng quản chế; Phero Trần Hữu Đức 39 tháng tù giam, quản chế 12 tháng; Anton Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù giam, quản chế 1 năm sau khi mãn hạn tù; JB. Hoàng Phong 24 tháng tù treo, thử thách 36 tháng. "

(Tin cập nhật ngày 20/09/2012: địa điểm xét xử phiên tòa thứ hai đã được quyết định rời về thành phố Vinh: Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An, 105A Nguyễn Thị Minh Khai - thành phố Vinh)